İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Alımı

Yorum (2) İşçi Alımı - İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Alımı

meslek lisesi mezunu işçi alımıİstanbul Tersanesi Komutanlığı meslek lisesi mezunu 168 işçi alımı yapacak.

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI (Pendik-İSTANBUL) 168 KİŞİLİK AÇIKTAN İŞÇİ ALIM ÇİZELGESİ
(Başvuru Tarihleri : 19 Ekim 2015 – 28 Ekim 2015 Tarihleri Arası)

Sıra İş Gücü
No Meslek Adı Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler
Sıra No Meslek Adı İş Gücü Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler
1 Armador İşçisiBilumum donanım ve donatım malzemeleri taşıma, cayraskalla kaldırma, sapan bağlama işleri. 10 Meslek eğitimi veren liselerin ve Denizcilik Meslek Liselerinin Güverte, Güverte Avlama mezunu adaylar başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
2 Diğer Sıhhi Tesisat İşleri ve Boru Tesisatçıları (Borucu) Bilumum su, sitim, gaz boru devreleri onarım ve imalat işleri. 19 Meslek Eğitimi Veren Liselerin, Sıhhi Tesisat, Isıtma -Doğalgaz, İç Tesisatçılığı, Gemi Boru, Tesisat Donatım Bölümü Mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3 Elektrikçi (Genel)Bilumum bina, gemi onarım ve donatım işleri ile elektrik, kablo ve hatlarının çekilmesi, montaj işleri ve bobin (elektrik) sarma işleri. 10 Meslek eğitimi veren liselerin, Elektrik- Elektronik, Elektrik, Elektrik Teknolojileri, Bobinaj, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4 Elektronik Teknisyeni (Elektronikçi)Bilimum Tüm elektronik cihazların bakım, onarım ve montaj işleri. 10 Meslek eğitimi veren liselerin Elektrik – Elektronik Haberleşme, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Telekominikasyon Mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
5 Freze Tezgah İşçisi (Frezeci) Bilumum freze (matbaa dahil), torna, tesviye, planya işleri. 2 Meslek eğitimi veren liselerinTesviye, Freze, Torna, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları adaylar başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
6 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)Bilumum Oksijen ve Asitilen Kaynakçılığı ile diğer kaynak işleri. 27 Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Metal Teknolojisi ( Kaynakçılık ), Oksijen ve Asetilen Kaynakçılığı,Elektrik Kaynakçılığı, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
7 Kızakçı (Gemi/Havuz)Bilumum havuz/kızak işleri ile ağaç ve ahşap doğrama işleri. 5 Meslek eğitimi veren liselerin Ağaç İşleri, ahşap tekne ve Yat inşa, Ahşap Doğrama İmalat, Ahşap Üst Yüzey İşlemleri, Ahşap İskelet bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
8 Metal Sac İşleme (Saç ve ince saç işçisi)Bilumum ince saç, dolap, havalandırma sistemleri imalat işleri. 5 Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa, Gemi Yapımı bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
9 Tekne Onarım İşçisi (Tekneci)Bilumum ince saç ve çelik tekne imalat işleri. 33 Meslek eğitimi veren liselerin Metal İşleri, Çelik Gemi Yapımı, Gemi İnşa, Gemi Yapımı bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
10 TesviyeciBilumum metal tesviye ve taşlama işleri. 28 Meslek eğitimi veren liselerin Torna, Tesviye, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
11 TornacıBilumum torna, tesviye, freze, planya işleri. 10 Meslek eğitimi veren liselerin Tesviye, Makine, Kalıp, Endüstriyel Mekanik, Bilgisayarlı Numerik Kontrol (CNC) bölümü mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
12 Raspacı (Gemi)Bilimum Metal parça yüzeylerini kazıma, havalı püskürtme, kum ve su jeti ile temizleme, boya ve raspa ile ilgili her türlü el aletlerini kullanma işleri. 4 Meslek eğitimi veren liselerin Boya Teknolojisi, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Sanayi Boya Uygulama Teknolojileri Bölümü mezunları veya düz lise mezunlarından MEB onaylı ana meslek dalı boyacı olan Ustalık belgesi veya (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan Boya Teknolojileri Yüzey Hazırlama, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknolojileri Bölümü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip adaylar başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
Sıra No Meslek Adı İş Gücü Sayısı Eğitim Durumu Aranılan Diğer Nitelikler
13 Isı Yalıtımcısı (İzolasyoncu) Bilimum Tüm gemilerdeki ana,yardımcı makina ve kazan, egzost izole kaplamaları, sitim devreleri ile alabanda ve tavan izole kaplama işleri. 5 Meslek Eğitimi Veren Liselerin, Sıhhi Tesisat, Isıtma -Doğalgaz, İç Tesisatçılığı, Gemi Boru, Tesisat Donatım Bölümü Mezunları başvurabilir. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

ARANAN DİĞER NİTELİKLER

1 Sınava girmek için işyerine müracaat ettiği tarihte beyan ettiği tahsil durumunun aynı tarihte farklı olduğunun tespit edilmesi halinde (bir üst okuldan mezun olan) her ne suretle olursa olsun sınavı kazansa dahi İşvereni yanıltma olarak değerlendirileceğinden işlemleri iptal edilecek ve ilk müracaatında vasıflarının sınava girmeye haiz olmadığı yönünde işlem yapılacaktır.

2. 2014 KPSS sınavına girmiş olan adaylar başvurabilir.

3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olanlar başvurabilir.

4. İlan tarihi İtibariyle 18 Yaşını Tamamlamış adaylar başvurabilir.

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olanların

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıyanlar başvurabilir.

7. Kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci Maddesi gereğince; Merkezi sınav uygulanmayacak işe göndermede öncelikli olanlardan müteakip maddelerde belirtilenlerin;

a) Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı takdire layık görülenlerin Kuvvet Komutanlıkları için asgari Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari takdir belgeleriyle Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgeleyen Yedek Subay, Erbaş ve Er olarak askerliğini yapmış olanların.

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daimi kadrolu çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olduğunu belgeleyenlerin.

8. Adaylar başvurularını ilanın yayınlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

9. Adaylarda aranılan nitelikler ve istenecek belgeler müracaat sırasında talep edilecektir.

10. Başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince sınava tabii tutulucaktır.

11. Gönderilecek olan işçi adaylarından işyerince yapılacak olan sınavda başarılı olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında istihdam edilecekleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu

tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından verilmiş “………………… (örneğin:boyacı) iş ve meslek kolunda yada………………. (örneğin:akü imalat) işinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin

sağlık raporlarının” bulunması.

NOT : a) İşçi Adayları başvuru yaparken, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi, Diplomanın Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Sureti ile KPSS sınavından muaf olan adaylar ise muafiyetleriyle ilgili belgeleri ile birlikte müracaat edeceklerdir. b) Sınavların yazılı/sözlü(uygulamalı) yapılması halinde;

1 ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ den muaf olan adaylar için (göndermede öncelikli olanlar), yazılı ve sözlü (uygulamalı) sınav not ortalaması, Sınav Yönetmeliği kapsamında, yazılı sınavdan almış oldukları notun %60′ ı, sözlü(uygulamalı) sınavdan almış oldukları notun ise %40′ ı, alınarak sınav notu ortalaması olacak şekilde değerlendirilecektir.

2 ) Diğer (KPSS) zorunluluğu olan adaylar için ise, Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirme yapılacaktır.

Gürkan ENGİNLER Deniz Albay

İşçi Personel Şube Müdürüeleman alımı, eleman araya şirket, eleman iş başvurusu, iş başvuru formu, kariyer.net, yeni bir iş, iş başvuru şartları, iş başvuru nasıl yapılır, iş ilanı, yurtdışı işçi alımı, yurtdışı iş, yurtdışı projesi, iş ilanları 2018, insan kaynakları
İstanbul Tersanesi Komutanlığı İşçi Alımı yazısına yapılan yorumlar
  1. emre dedi ki:

    Bu işe nasıl baş vurcaz

  2. Slm mesleğim sıhhi tesisat ve boru montaj izometrigim var lise mezunuyum kaynagimda var 0530 6819144 dedi ki:

    Hacı murat sungur