İş Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı

Yorum yaz Banka iş İlanları - İş Bankası Uzman Yardımcılığı Sınavı

İş Bankası Uzman Yardımcılığı sınavı

İş Bankası Genel Müdürlük ve kurumsal şubelerinde görevlendirmek üzere, Uzman Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alacak.

İş Bankası Uzman Yardımcılığı sınavı başvurusu 10 Şubat 2015 Salı günü saat 10:00’a kadar kabul edilecek olup sınavın ilk aşaması 16 Şubat 2015 ve izleyen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin en büyük bankasında, Türkiye İş Bankası’nda işe başlayın, büyük başarılara ortak olun.

İş Bankası‘nın çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan sınavların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI UZMAN YARDIMCISI ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

İş Bankası Genel Müdürlük Bölümleri ve Kurumsal Şubelerinde görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Uzman Yardımcılığı Sınavının, Genel Yetenek Testi ve Mesleki Bilgi Testinden oluşan ilk aşaması 16 Şubat 2015 ve izleyen günlerde gerçekleştirilecektir. Sınav başvuruları 10 Şubat 2015 Salı günü saat 10:00’a kadar kabul edilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan
  yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve söz
  konusu durumu 30.06.2015 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesi ile
  belgeleyebilecek durumda olmak,
 • Yazılı sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (16 Şubat 1985 ve sonrasında
  doğanlar başvurabilecektir.),
 • Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Mayıs 2016
  celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte
  olanların en geç 2015 Şubat ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.)
 • Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili
  bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu
  durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf
  öğrencilerinin en geç 2015 Şubat ayı içinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla
  belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 • Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında veya Bankamız
  uzman yardımcılığı ile müfettiş yardımcılığı sınavlarının değerlendirme merkezi aktiviteleri
  aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
 • Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, evrak
  hazırlama aşamasında adaylardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık
  kurulu raporu ile belgelendirilecektir.),
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
 • Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Sınav Tarihi ve Yeri
Sınavın yazılı aşaması 16 Şubat 2015 ve izleyen günlerde İstanbul’da gerçekleştirilecektir

Sınav Başvuru ve Davetleri
Sınava başvurular 10 Şubat 2015 Salı günü saat 10:00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 18:00’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Sınav Kapsamı

I. Aşama
Sınavın, Genel Yetenek Testi ve Mesleki Bilgi Testi bölümlerinden oluşan ilk aşaması aynı gün içinde tamamlanacak olup ilgili aşama sonucunda uygun bulunan adaylar izleyen bir tarihte gerçekleştirilecek olan II. Aşama değerlendirmelerine katılacaklardır.

II. Aşama

Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri: Adayların görevlerinde gösterecekleri performansı iş simülasyonlarıyla gözlemleme olanağı sağlayan uygulamalardır.

Mesleki Kişilik Envanteri:  Adayların kendi yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini, davranış ve eğilimleri ile ilgili soruları
yanıtlayarak aktardıkları değerlendirme aracıdır.

III. Aşama

Panel Mülakat: Üst düzey yöneticilerimizin katıldığı ve Bankamızda çalışmak için aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı mülakat türüdür.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

İŞ BANKASI VE UZMAN YARDIMCILIĞI POZİSYONU İLE İLGİLİ BİLGİLER

Uzman Yardımcısının Görevi

Genel Müdürlük ve Kurumsal Şubelerde, görev yaptığı birimin faaliyetlerini Banka mevzuatı
çerçevesinde takip etmek, uygulamak ve geliştirmektir.

Çalışma Yerleri

Bankamız Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı olanlar Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve
Kurumsal Şubelerimizde görevlendirilir.

Kariyer Yolu

Bankamızda başlayan stajyer uzman yardımcıları bir yılın sonunda uzman yardımcısı olurlar. Bu
unvanlara sahip çalışanlar belirli bir süre sonra katıldıkları yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları
halinde uzman olmaya hak kazanırlar. Daha sonra performanslarına göre, Bankamızın yönetici
kadrolarına atanırlar.eleman alımı, eleman araya şirket, eleman iş başvurusu, iş başvuru formu, kariyer.net, yeni bir iş, iş başvuru şartları, iş başvuru nasıl yapılır, iş ilanı, yurtdışı işçi alımı, yurtdışı iş, yurtdışı projesi, iş ilanları 2018, insan kaynakları